Ogólne

55 jubileusz naszego przedszkola

W tym roku świętujemy 55 jubileusz Przedszkola nr 3 „Promyczek” w Poznaniu. 

W 1966 r. grono pedagogiczne  tak uzasadniało przyjęcie nazwy:

„Promyczek – jest zdrobnieniem wyrazu promień, który jest nosicielem światła i ciepła. W przenośniach literackich bywa on używany na oznaczenie czegoś szlachetnego i wzniosłego. „Promyczek” ma być dla dzieci ciepłym, miłym domem, pozostawiającym im przyjemne przeżycia”.

I tak się dzieje ze względu na miło brzmiącą nazwę 😉 oraz starania nauczycielek i pracowników niepedagogicznych o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

Atmosferę Promyczka tworzą także rodzice, którzy włączają się do realizowanych projektów oraz zgłaszają soje propozycje wycieczek, koncertów, spotkań.

Obchody tegorocznego jubileuszu rozpoczął „Bal radości”, który odbył się w ogrodzie przedszkolnym. Piękną i pyszną niespodzianką dla dzieci był ogromny tort ufundowany przez Radę Rodziców. Przedszkolaki były zachwycone 😊.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy pracowali w „Promyczku” oraz naszych przyjaciół.

Życzenia wszelkiej pomyślności ślemy do wychowanków „Promyczka” i ich rodziców.

PS. Kolejnym okolicznościowym wydarzeniem dla przedszkolaków i ich rodziców będzie spacer na orientację zaplanowany na 23 października br.