Ogólne

Badanie dotyczące poziomu aktywności fizycznej przedszkolaków

Szanowni Państwo, 
We wrześniu 2020 r. Tropiciele, czyli nasze najstarsze przedszkolaki, uczestniczyli w spartakiadzie sportowej zorganizowanej przez Sportową Akademię Veolia Junior, która z myślą o dalszym rozwoju projektu, prowadzi badanie dotyczące poziomu aktywności fizycznej przedszkolaków i obecnie zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

Według zaleceń ekspertów z WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), dzieci w wieku 3-4 lat powinny być aktywne w ciągu dnia co najmniej 180 minut, z których energiczne zabawy powinny stanowić minimum godzinę. Dzieci od 5 roku życia powinny zaś kumulować w ciągu dnia co najmniej 60 minut od umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej, codziennie. 

Ruch na tak wczesnym etapie życia ma ogromny wpływ na jego jakość i zdrowie dzieci w przyszłości, dlatego monitorowanie aktywności fizycznej już u przedszkolaków jest tak istotne. Tymczasem najmniej publikacji pojawia się właśnie dla tej grupy wiekowej.

By poszerzyć wiedzę na temat tego zagadnienia, zwłaszcza z uwzględnieniem pandemii COVID-19, zespół Sportowej Akademii Veolia Junior zaprojektował narzędzie badawcze – kwestionariusz on-line – w którym rodzic oceniać będzie aktywność fizyczną swojego dziecka na tle aktywności rodziny. 

Ankieta jest anonimowa i nie będzie możliwe połączenie odpowiedzi z konkretną osobą czy rodziną. Badanie prowadzi Fundacja Veolia Polska wraz z operatorem Sportowej Akademii Veolia Junior – Fundacją V4Sport – zaangażowaną do realizacji badania. Partnerem merytorycznym badania jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Uzyskane dane autorzy chcą wykorzystać na potrzeby rozwoju programów upowszechniających aktywność fizyczną, zwłaszcza wśród dzieci.

Link do ankiety: https://badaniesavjunior.webankieta.pl/

Ostateczny termin przesyłania kwestionariuszy upływa 7 kwietnia 2021 roku.