Ogólne

Przybliżmy dzieciom Powstanie Wielkopolskie

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczają do tych przedszkoli, do udziału w konkursie Przybliżmy dzieciom Powstanie Wielkopolskie.