Zajęcia dodatkowe

LOGOPEDIA – osoba prowadząca: Barbara Stempin

RYTMIKA – zajęcia rozwijające predyspozycje słuchowe, głosowe, ruchowe poprzez obcowanie z muzyką w różnych formach.

PSYCHOLOG – osoba prowadząca: Luiza Maciejewska

Wszystkie oferowane zajęcia odbywają się podczas godzin pracy przedszkola i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.