Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

 

LOGOPEDIA – osoba prowadząca: Karolina Hampel

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy swobodnej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.

 

RYTMIKA – osoba prowadząca: Malwina Dobrogojska

Zajęcia rozwijające predyspozycje słuchowe, głosowe, ruchowe poprzez obcowanie z muzyką w różnych formach.

 

 

W ramach oddziałów organizowane są także dodatkowe zajęcia popołudniowe.  Ich realizacja przebiega zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem.

Harmonogram dodatkowych zajęć popołudniowych

Wszystkie oferowane zajęcia odbywają się podczas godzin pracy przedszkola i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.