PPP i zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

 

LOGOPEDIA – osoba prowadząca: Karolina Hampel

RYTMIKA – osoba prowadząca:

Zajęcia rozwijające predyspozycje słuchowe, głosowe, ruchowe poprzez obcowanie z muzyką w różnych formach.

 

Wszystkie oferowane zajęcia odbywają się podczas godzin pracy przedszkola i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

psycholog: Luiza Maciejewska