Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

 

LOGOPEDIA – osoba prowadząca: Karolina Hampel

RYTMIKA – osoba prowadząca:

Zajęcia rozwijające predyspozycje słuchowe, głosowe, ruchowe poprzez obcowanie z muzyką w różnych formach.

 

W ramach oddziałów organizowane są także dodatkowe zajęcia popołudniowe.  Ich realizacja przebiega zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem.

Harmonogram zajęć dodatkowych popołudniowych

 

Wszystkie oferowane zajęcia odbywają się podczas godzin pracy przedszkola i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.